Przegląd Kolekcje Sztuki to interdyscyplinarne wydarzenie z wiodącą rolą teatru, którego głównym zadaniem jest zbudowanie przestrzeni spotkania i dialogu religii z kulturą, metafizyki z codziennością, sacrum i profanum. Druga edycja Kolekcji będzie poświęcona sztuce ROMANTYCZNEJ. W ramach przeglądu będziemy prezentować dzieła kluczowych dla polskiej kultury literatów: Norwida, Fredry, Krasińskiego i Słowackiego.

O PROJEKCIE

Język naszej wspólnoty jest nieuchronnie przestrzenią, z której wyłania się ów pierwszy impuls twórczy, pierwsze wyzwanie naszego indywidualnego bytowania, naszego urzeczywistniania się w widzialnym świecie, czyli naszego wpływu na ten świat.
Język jest najwyższą funkcją człowieka. Rozwój człowieka w jego „człowieczeństwie” dokonuje się głównie poprzez język i w przestrzeniach języka. Język sam przez się wzywa nas do twórczości, pozostając zarazem tajemnicą, którą odkrywamy do samego końca naszych twórczych praktyk w nazywaniu świata widzialnego i niewidzialnego.
II edycja Przeglądu Kolekcje Sztuki będzie budowana wokół sztuki romantycznej. Sięgamy do historii teatru i literatury, do sztuk plastycznych i filozofii, do muzyki i nowych mediów, tak aby powstała „kolekcja”, która będzie nas zmuszać do refleksji na temat tego, co przeżywamy dzisiaj. Główną osią programu będzie próba znalezienia w poszczególnych wydarzeniach sposobów oswajania nas z trudnymi tematami i wzbogacania – zarówno duchowo, jak też estetycznie.

Kurator artystyczny: Jarosław Gajewski

Radiowy Teatr w Teatrze

Poezja romantyczna jest czasem dojrzewania języka polskiego, jego odwagi, precyzji, klarowności i mocy…

Dyskusyjnie o teatrze

Premierom słuchowisk towarzyszyć będą dyskusje i rozmowy, do udziału w których zaproszeni zostaną twórcy spektakli…

Biblioteka Kolekcji – Lektury Romantyczne

Podczas trwania Przeglądu Kolekcji Sztuki realizujemy spotkania z literaturą: cykl rozmów „Biblioteka Kolekcji – Lektury Romantyczne” prowadzi Ewa Hadrian.

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.