nasze programy

Wśród zrealizowanych przez Fundację projektów są:

1) festiwale

Festiwal Stolica Języka Polskiego (dziewięć edycji w latach: 2016-2023)
Kolekcje Sztuki Staropolskiej w Lublinie, I edycja (2021)
Kolekcje Sztuki Romantycznej, II edycja (2023)

2) programy edukacyjne

Przywracanie Pamięci (2017)
Dziennik Czeczeński, ogólnopolskie pokazy dla młodzieży (2018)
Literatura w Rękach Najmłodszych (2019)
Brzechwa zobrazowany (2020-2022) – mobilna wystawa polskiej ilustracji połączoną z warsztatami dla najmłodszych czytelników, realizowaną w wybranych bibliotekach na terenie Lubelszczyzny

3) premiery teatralne

„Słoneczna Linia” Iwana Wyrypajewa w Teatrze Polonia Krystyny Jandy – grana również w Krakowie, Gdyni, wkrótce w Lublinie; dotychczas 68 spektakli
„Dziennik Czeczeński” Poliny Żerebcowej – produkcja dla Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytutu Stefana Starzyńskiego (2016)
„Wujaszek Wania” w Teatrze Polskim w Warszawie (2018) – także grany w Łodzi i Lublinie; wystawiony 69 razy
„Irańska konferencja” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (2018) – zaprezentowana również w Wiedniu, Moskwie i Szczecinie; łącznie 18 przedstawień
„Osy” w Och-teatr w Warszawie (2019) – wystawione również na scenie w Katowicach i Poznaniu; 48 spektakli

4) premiery Teatru Telewizji

,,Badania Ściśle Tajne” (2021) reż. Iwan Wyrypajew, koprodukcja z TVP S.A.
Dostępne do obejrzenia tutaj.

5) konferencje

ECC – Wschodnie Centrum Kreatywności (Janów Podlaski, Białystok, Lublin, Rzeszów)

6) widowiska historyczne

Blizny Pamięci. Rzecz o Janie Karskim (2016)
XIV Katedr (2018)
Wincenty Witos. Współtwórca Niepodległej (2018)
Myśląc ojczyzna (2019)

7) koncerty

Jego Portret – koncert urodzinowy Włodzimierza Nahornego (2021)
Nasz Papież (2020) – widowisko poetyckie zrealizowane w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II
”Leśmian” – koncert poetycki na Festiwalu Stolica Języka Polskiego (2016), transmitowany przez TVP Lublin

8) publikacje

Roztocze. Wschód Kreatywności (2018)

9) usługi konsultingowe i doradztwo w zakresie przemysłu kreatywnego

świadczenie usług dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie (2021)
świadczenie usług dla Fundacji Teal House w Warszawie (2023-)

Fundacja jest także partnerem unikalnych projektów. Należą do nich: 
– gra literacka „Pierwsze zdania” promująca czytelnictwo w nieszablonowy sposób
– Szkoła Teatru Iwana Wyrypajewa – kurs jednoczący dramatopisarzy i reżyserów

W dotychczas zrealizowanych przez Fundację projektach, łącznie uczestniczyło ok. 250 000 widzów, podjęliśmy współpracę z ponad 100 ekspertów, wydarzenia artystyczne tworzyło razem z nami ponad 400 artystów, udało nam się zachęcić do współpracy ponad 450 wolontariuszy, w naszych działaniach edukacyjnych uczestniczyło ponad 10 000 dzieci i młodzieży.

Jesteśmy pewni, że nasze doświadczenie wraz ze zwiększeniem zespołu stałych pracowników Fundacji pozwoli tworzyć kolejne ważne programy.