nagrody

Dzięki stworzeniu w Szczebrzeszynie marki „Festiwal Stolica Języka Polskiego” i wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim oraz wizji rozwoju przedstawionej w programie Region.Kultura.Rozwój, otrzymaliśmy cenioną nagrodę Ambasador Wschodu 2016.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w roku 2016 i 2017 wyróżniła Festiwal Stolica Języka Polskiego jako „najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego” w kategorii kultura i sztuka.

Festiwal w 2017 roku został również uznany przez internautów za „najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego”, a rok później przyznano mu II miejsce w tym samym konkursie. Ostatnie osiągniecie Fundacji to tytuł Zasłużony dla Województwa Lubelskiego – odznaka honorowa przyznana przez Zarząd Województwa Lubelskiego.