partnerzy

Instytucje państwowe i samorządowe:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Starostwo Zamojskie, Miasto Zamość, Gmina i Miasto Szczebrzeszyn, Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie, Zamojski Dom Kultury, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Teatr Polski w Warszawie, Teatr Polonia w Warszawie, Teatr im. J. Osterwy w Lublinie.

Partnerzy i darczyńcy biznesowi:

Alior Bank, PGE Obrór, LHS Zamość, Trimex, OSM Krasnystaw, Media Markt, MPlaneta, Galicja Cafe, UMCS Lublin, ZUS, Firma Model, Księgarnia Autorska.

tablica_budżet_państwa_90_60 v2