Fundacja działa w sferze kultury od 2016

Jest organizatorem wydarzeń kulturalnych, m.in. Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie

Jednym z nadrzędnych celów fundacji jest wspieranie rozwoju sektora kreatywnego w Polsce Wschodniej