Roztocze Wschód Kreatywności

Fundacja zrealizowała program opracowania i wydania publikacji Roztocze. Wschód Kreatywności, której celem jest ukazanie regionu Roztocza, jako przestrzeni do inwestowania w rozwój sektora kreatywnego i przemysłu kultury oraz zwrócenie uwagi na potencjał naturalny tego obszaru.