Panel dyskusyjny - rozmowy eksperckie o teatrze

Premierom słuchowisk towarzyszyć będą dyskusje i rozmowy, do udziału w których zaproszeni zostaną twórcy spektakli oraz wybitni badacze zajmujący się teatrem i dramatem staropolskim. Rozmowy z nimi będą dla publiczności okazją do głębszego zrozumienia oglądanych przedstawień, a jednocześnie będą stanowić sposobność do twórczej integracji pomiędzy praktykami a historykami teatru.

Tematem debat będzie przede wszystkim przypomnienie wielkich literatów staropolskich związanych z Lublinem – Biernata, Reja, Kochanowskiego, Klonowica. Lublin jako miasto wydaje się być rodem właśnie z tych czasów. Kolejnym tematem wartym omówienia jest przypomnienie tradycji lubelskiego teatru staropolskiego, wielkich widowisk granych w przestrzeni miasta, wjazdów królewskich, teatru jezuickiego. Z pewnością ciekawym wątkiem są też widowiskowe ceremoniały związane z Trybunałem Koronnym czy na przykład dysputy religijne prowadzone w lubelskich kościołach.

Do grona panelistów i rozmówców zaprosimy lubelskich badaczy tamtego czasu, m.in.: prof. Dariusza Chemperka – pisał o Biernacie, Klonowicu, Kochanowskim dr. hab. Annę Nowicką-Struską (UMCS) – odkryła bardzo ciekawe zapiski lubelskich karmelitanek z XVII wieku, dr hab. Krzysztof Gombin – historyk sztuki z KUL, autor książki o ceremoniałach Trybunału Koronnego oraz pracowników Katedry Historii Literatury Staropolskiej KUL: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, dr hab. Wiesław Pawlak oraz dr hab. Agnieszka Czechowicz.

Rozmowy te będą realizowane w studiu radia Lublin, a następnie udostępniane na stronach: Radia Lublin, Teatru Osterwa oraz Fundacji Sztuki Kreatywna Przestrzeń.

„W stronę źródeł, czyli o początkach literatury i teatru polskiego”

prof. dr hab. Dariusz Chemperek, dr hab. Anna Nowicka-Struska,  Marek Pasieczny, prow. dr Patryk Kencki