Kolekcje Sztuki-pierwsze spojrzenie

Po pierwsze: STAROPOLSKA

Przegląd Kolekcje Sztuki to nowa inicjatywa kulturalna w Lublinie. Pierwsza edycja Kolekcji będzie poświęcona sztuce STAROPOLSKIEJ. W ramach przeglądu będą prezentowane dzieła staropolskie, tak ważne dla początków kształtowania się rodzimej kultury. Kurator Artystyczny pierwszej edycji Przeglądu – Jarosław Gajewski – o idei przywołania sztuki staropolskiej mówi:

– Przełom w kulturze polskiej u schyłku wieków średnich związany jest z pojawianiem się piśmiennictwa w języku rodzimym, nowego kamienia węgielnego kultury narodowej. Przetłumaczenie Biblii na polski, wreszcie pojawienie się dzieł Mikołaja Reja z Nagłowic, Jana Kochanowskiego i Andrzeja Frycza Modrzewskiego pozyskuje dla naszego języka miejsca w literaturze europejskiej. (…) Te treści zostały wpisane w fundamenty naszej kultury. Chcemy by dziś wybrzmiewały w łączności z pierwszymi świadectwami ich świadomości.

Przegląd organizuje Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń wraz ze współorganizatorami: Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie i Radiem Lublin. Partnerzy to: Wojewódzka Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Teatr Stary w Lublinie.

Najważniejszym elementem Przeglądu są słuchowiska – spektakle radiowe nagrywane z udziałem publiczności w studiu im. Budki Suflera w Radiu Lublin, a później prezentowane w Teatrze im Juliusza Osterwy w Lublinie w ramach cyklu „Radiowy teatr w teatrze”. Pierwsze nagranie opowieści „Rozmowy Króla Salomona z Marchołtem grubym a sprośnym” w reżyserii Marka Pasiecznego odbyło się 22 września, w przestrzeni teatralnej swoja premierą będzie miało 3 października. Kolejne dzieła „Radiowego teatru w teatrze” to teksty Sebastiana Klonowica o Lublinie (reż.: Grażyna Lutosławska), „Uciechy Staropolskie” (reż.: Mateusz Nowak) i „Gra o narodzeniu” (reż.: Jarosław Gajewski). Wszystkie  słuchowiska zostaną zaprezentowane na antenie Radia Lublin i w Teatrze im. Juliusza Osterwy. 

W ramach Przeglądu Kolekcje Sztuki w Radiu Lublin odbędą się też rozmowy, poświęcone sztuce staropolskiej. Będzie je można śledzić dzięki transmisjom na radiowej stronie internetowej (www.radio.lublin.pl). Pierwsze wydarzenie zaplanowano na 6 października. Jego temat to: „W stronę źródeł, czyli o początkach literatury i teatru polskiego”. W październiku na antenie radia będzie można też wysłuchać  rozmowy: „W stronę Lublina, czyli o staropolskich twórcach związanych z tym miastem”, w listopadzie: „W stronę profanum, czyli o staropolskiej twórczości plebejskiej”, a na zakończenie cyklu, w grudniu:  „W stronę sacrum, czyli o dramatyzacji świętych historii.” Rozmowy prowadzić będzie dr Patryk Kencki wybitny znawca sztuki staropolskiej. 

W Teatrze Starym 19 listopada i 3 grudnia odbędą się pokazy spektakli w ramach Teatru Telewizji, po których zaplanowano debaty z reżyserami, twórcami i znawcami sztuki staropolskiej. 

W Wojewódzkiej Bibliotece im H. Łopacińskiego, w ramach Przeglądu Kolekcji Sztuki, zaplanowano spotkania poświęcone literaturze staropolskiej, które przygotowuje i poprowadzi Ewa Hadrian:

– „Galaktyka Gutenberga” z  prof. dr hab. Marią Juda (UMCS); 

– „Homo oeconomicus. Proza Mikołaja Reja” z prof. dr hab. Dariuszem Chemperek (UMCS);

– „Kobiety za murem. Piszące zakonnice w XVII-XVIII w.” z  dr hab. Anna Nowicką-Struską (UMCS).

Spotkania w bibliotece będą też okazją do prezentacji unikatowych zasobów biblioteki, czyli zdigitalizowanych dzieł staropolskich – to będzie też punkt wyjścia do dyskusji o wartości takich zasobów w innych bibliotekach w kraju.  

Przegląd Kolekcje Sztuki i jego pierwsza edycja poświęcona sztuce STAROPOLSKIEJ to początek cyklu wydarzeń interdyscyplinarnych, którego głównym zadaniem jest zbudowanie przestrzeni spotkania, metafizyki z codziennością, sacrum i profanum. Przegląd ma umiejscawiać sztukę w tradycji chrześcijańskiej Europy, w teologii, w tradycji i nauce kościoła oraz w filozofii. Chcemy zgromadzić dzieła, których ambicją jest odsłanianie wysokich wartości, krzepiących naszą wspólnotę i serca poszczególnych ludzi – mówią organizatorzy Przeglądu.

28 września w Wojewódzkiej Bibliotece im H. Łopacińskiego o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie poświęcone I edycji Przeglądu Kolekcje Sztuki Staropolskiej z udziałem jej kuratorów i organizatorów, podczas którego zostanie ogłoszony pełen program tej nowej inicjatywy kulturalnej Lublina. Serdecznie zapraszamy na spotkania, które będziemy transmitować na stronach organizatorów i współorganizatorów.  

Organizator Przeglądu Kolekcje Sztuki:

  • Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń 

              Współorganizatorzy:

  • Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 

  • Radio Lublin

Partnerzy: 

  • Teatr Stary w Lublinie

  • Wojewódzka Biblioteka im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie


Organizację Przeglądu Kolekcje Sztuki dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.