Koncert Włodzimierza Nahornego

Koncert „JEGO PORTRET jest uhonorowaniem pracy Włodzimierza Nahornego, jednego z najwybitniejszych polskich muzyków i kompozytorów. Będzie hołdem złożonym przez wybitnych twórców i muzyków dla nestora polskiej sceny muzycznej w jego 80 urodziny. Przygotowanie projektu jest wydarzeniem wyjątkowym z uwagi nie tylko na jubileuszowy charakter koncertu, ale przede wszystkim jego wyjątkowość polega na tym, że Włodzimierz Nahorny jest wciąż aktywnym twórcą i występuje w wielu projektach muzycznych. Jest to godne docenienia i zauważenia, a także będzie to okazja do zaprezentowania dorobku tego wybitnego twórcy. Jego kompozycje już teraz są kanonem polskiej muzyki. Natomiast wiedza o osiągnięciach Nahornego nie jest szeroko propagowana przez media i środki przekazu. Dlatego wydaje się być koniecznością zorganizowanie wieczoru na cześć tego artysty.