Słuchowiska w Teatrze Osterwy

Od listopada 2018 do lutego 2020 roku odbyło się kilka ciekawych premier odwołujących się do tekstów staropolskich. Branżowy miesięcznik „Teatr” poświęcił im znaczną część swego lutowego numeru w roku 2019 i promował na okładce tytułem „Nieśmiertelna staropolszczyzna”. Od stycznia do grudnia 2020 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zorganizował cykl wykładów „teatra staropolskie” prowadzonych przez wybitnego znawcę tematu dra Patryka Kenckiego, a następnie publikowanych na stronach IT.

Stwierdzenie, że teatr i dramat staropolski przeżywają ostatnio okres wzmożonego i narastającego zainteresowania wśród twórców, teoretyków i teatralnej publiczności – nie jest zatem szczególnie odkrywcze. To zainteresowanie może być zarówno wynikiem dojmującego braku, czy też nikłej obecności staropolszczyzny w repertuarze teatralnym ostatnich lat, jak i narastającym zainteresowaniem szerokiej publiczności historią i rozmaitymi aspektami narodowej tożsamości. W czasach szerokiego dostępu do informacji kwestią zasadniczą staje się zadawanie właściwych pytań.

Jedno z najważniejszych brzmi: „kim jestem?”.

Dyrektor przeglądu: Redbad Klynstra – Komarnicki