Radiowy Teatr w Teatrze

Poezja romantyczna jest czasem dojrzewania języka polskiego, jego odwagi, precyzji, klarowności i mocy w porządkowaniu człowieczej ekspresji oraz w realizacji najwyższego ludzkiego powołania – nazywania stworzonego świata. W historii narodu polskiego język poezji romantycznej jest przestrzenią i procesem spajania narodu, objawiania mu jego tożsamości, formowania jego misji pośród innych narodów. W obliczu braku państwa, tłumienia życia publicznego, degradacji życia politycznego, społecznego i ambicji kulturowych, język poetów romantycznych jest enklawą wolności, kuźnią ducha i laboratorium postaw we wszystkich sferach polskiej kultury. Historycznie to czas narodowych powstań i formowania pojęcia „polskości”. Do dziś jego pamięć pozostaje dla nas niezastąpionym źródłem mocy naszej kultury.

Kurator artystyczny: Jarosław Gajewski

Spektakl radiowy

Cyprian Kamil Norwid, „Pierścień wielkiej damy”


reżyseria: Marek Pasieczny
aktorzy: Hanna Brulińska, Beata Passini, Tomasz Bielawiec, Włodzimierz Dyła, Paweł Ferens
muzyka: Joachim Mencel

Spektakl radiowy

Aleksander Fredro, „Trzy po trzy”


reżyseria: Grażyna Lutosławska
aktorzy: Edyta Ostojak, Mariusz Bonaszewski

Spektakl radiowy

Zygmunt Krasiński „Dwie rozmowy”


Rozmowa Męża (hrabiego Henryka) z Pankracym (kończącej trzecią część „Nie-boskiej…” – rozmowy w Rzymskich katakumbach, w której uczestniczy Wiktor, Symeon, Kornelia i Irydion (z trzeciej części „Irydiona”)

reżyseria: Aleksandra Głogowska
aktorzy: Krzysztof Szczepaniak, Szymon Kuśmier, Jerzy Zelnik, Marta Kurzak, Marcin Przybylski, Filip Gąsior
reżyseria dźwięku: Andrzej Brzoska
opracowanie i wykonanie muzyki: prof. Agata Sapiecha, Ela Sapiecha 

Spektakl radiowy

Juliusz Słowacki, „Beniowski”


reżyseria: Jarosław Gajewski
scenariusz: Jarosław Gajewski, Michał Chorosiński
reżyseria dźwięku: Andrzej Brzoska
aktorzy: Dominika Chorosińka, Jarosław Gajewski, Dariusz Kowalski, Lidia Sadowa, Ksawery Szlenkier
muzyka: Joachim Mencel