Konferencje organizowane przez naszą Fundację

konferencja ECC – East Creative Centre

Kolejnym zrealizowanym projektem był cykl konferencji w Janowie Podlaskim, Białystoku, Lublinie i Rzeszowie pod nazwą ECC – East Creative Centre, czyli Wschodnie Centrum Kreatywne, którego celem było rozpoznanie sektora kreatywnego, zbadanie jego potencjału i potrzeb oraz w rezultacie – utworzenie sieci podmiotów współpracujących ze sobą na obszarze Polski Wschodniej.