Konferencja Kolekcje Sztuki

Odczarować literaturę staropolską

„Chcemy zainteresować kulturą staropolską” – mówili twórcy nowej lubelskiej inicjatywie kulturalnej – Przeglądu Kolekcje Sztuki STARPOLSKIEJ. Organizatorzy i partnerzy przeglądu spotkali się  28 września w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. 

Grażyna Lutosławska (Radio Lublin), Ewa Hadrian (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im H. Łopacińskiego) i Tadeusz Sławecki (dyrektor WBP) a także dr Patryk Kencki i Piotr Duda (Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń) rozmawiali o tegorocznej pierwszej edycji Przeglądu, zaplanowanych działaniach i spodziewanych efektach. Tego dnia ogłoszono też pełen program Kolekcji Sztuki Staropolskiej. 

– Bardzo mnie cieszy, że połączyliśmy siły różnych instytucji, które na mapie Lublina mają swój charakter, a wspólne działanie budują nową wielką przestrzeń do zagospodarowania – mówił  Piotr Duda  producent Kolekcji, jeden z pomysłodawców projektu, którego główny cel to przybliżenie, pokazanie bogactwa sztuki staropolskiej. Planowane działania to realizacja słuchowisk radiowych (Radio Lublin)  na podstawie literatury staropolskiej i ich prezentacja w teatrze (Teatr im Juliusza Osterwy). To też radiowe debaty na temat dramatu staropolskiego, które przygotowuje dr Patryk Kencki – historyk teatru staropolskiego, znawca literatury tego okresu. 

– Zależy mi  na tym, żeby ten projekt był okazją do wzmożenia zainteresowania kulturą staropolską i jestem przekonany, że w jakimś stopniu to się uda. Liczę też na to, że ten projekt będzie okazją do jednoczenia środowisk. Że tu w Lublinie spotkają się osoby z różnych stron, różnych specjalności i dzięki temu będzie okazja do planowania kolejnych działań wokół staropolszczyzny. Kolekcje sztuki oczywiście będą się toczyć swoim rytmem, a ja liczę jeszcze na to, że te pierwsze kolekcje uświadomią nam potrzebę kontynuowania jakiegoś projektu wokół staropolszczyzny i być może Lublin będzie taką stolicą promowania badań nad kulturą staropolską – mówił Dr Patryk Kencki

Przegląd Kolekcje Sztuki Staropolskie zainicjowano 22 września pierwszym nagraniem słuchowiska w ramach „Radiowego Teatru w teatrze”. Kuratorka tego cyklu Grażyna Lutosławska podczas spotkania wyraziła nadzieję, że „Radiowy Teatr w Teatrze może być szansą na ćwiczenie z wyobraźni. 

– W momencie, w którym przestaniemy używać wyobraźni, przestanie nas ona interesować, przestanie nam być potrzebna przestanie też istnieć człowiek jakiego znamy, zmieni nam się gruntowanie świat. Pomyślałam też sobie, że kolekcje są dla Państwa  też. Dzięki współczesnej technice może na nie Państwa zaprosić. Przyglądając się Lublinowi od 30 lat pomyślałam sobie, że pięknie by było gdyby po tych kolekcjach, gdybyśmy szli po naszym mieście i przyglądali mu się trochę inaczej niż do tej pory.   – mówiła Grażyna Lutosławska 

Ważnym partnerem Kolekcji jest Wojewódzka Bibliotek Publiczna im. H. Łopacińskiego. 

– Gdy pojawiła się propozycja tego projektu to od razu powiedziałem tak. Dla nas to wielka promocja naszych zbiorów. Bo poza kręgiem naukowców, literatów nie wszyscy mają świadomość jak wartościowe i unikatowe są to zasoby.  – mówił Tadeusz Sławecki dyrektor WBP. 

– Chcieliśmy literaturę staropolską już dawno odczarować, teraz się cieszymy, że mamy taką możliwość w tym projekcie – powiedziała Ewa Hadrian z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, która w ramach kolekcji zaprasza na rozmowy o literaturze staropolskiej.   

W ramach kolekcji w Teatrze Starym odbędą się pokazy Teatru Telewizji, na które zaprasza Karolina Rozwód – dyrektorka Teatru. Wszystkie nagrane w Radiu Lublin słuchowiska będą miały swoją teatralna premier w Teatrze im. J. Osterwy. Na te wydarzenia zaprasza Redbad Klynstra – Komarnicki – dyrektor. 

Kuratorem artystycznym I edycji Kolekcji Sztuki Staropolskiej jest aktor Jarosław Gajewski, który o idei przedsięwzięcia mówi:

– Dziś zwrot teatru ku dramatycznym tekstom staropolskim oznacza wewnętrzny i głęboki zwrot ku korzeniom naszej kultury, ku jej treściom, które pozostają żywe. Właśnie tam, u źródeł   stawania się pierwszych form językowych doznajemy szczególnej mocy tych treści, ich bezpośredniego oddziaływania i rezonowania w naszej wrażliwości. Tu także pełniej dociera do naszej świadomości harmonia wartości fundujących polską kulturę.

Spotkanie poświęcone Kolekcjom można obejrzeć na Fanpage Organizatora (www.tiny.pl/9rmdj) i partnerów. Program udostępniono na stronach Fundacji Kreatywna Przestrzeń: http://kreatywnaprzestrzen.org.pl/kalendarium/

Przegląd Kolekcji Sztuki Staropolskiej 2021:

– organizator: 

Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń  (www.kreatywnaprzestrzen.org.pl )

– współorganizatorzy: 

Radio Lublin  (www.radio.lublin.pl)

Teatr im. Juliusza Osterwy (www.teatrosterwy.pl)

Partnerzy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego (www.wbp.lublin.pl)

Teatr Stary w Lublinie.   (www.teatrstary.eu/)

 

Organizację Przeglądu Kolekcje Sztuki dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.