Kolekcje Sztuki Staropolskiej

Przegląd Kolekcje Sztuki, to interdyscyplinarne wydarzenie, którego głównym zadaniem jest zbudowanie przestrzeni spotkania, metafizyki z codziennością, sacrum i profanum. Chcemy prezentować „kolekcje sztuki”, a więc dzieła o ambicjach artystycznych, tj. poszukujących piękna, dobra i prawdy w sobie właściwy sposób, otwierające świadomość na metafizykę, wiodące swych odbiorców ku przeżywaniu katharsis, tj. oczyszczenia, a tą drogą ku przeżywaniu Istnienia. Wydaje się, że właśnie sztuka, spośród wielu innych ludzkich aktywności, najwyraźniej powołana jest do tych celów.

Pierwsza edycja Kolekcji będzie poświęcona sztuce STAROPOLSKIEJ, a jednym z elementów z jakich będziemy budować te „kolekcje”, będą ważne książki o których chcemy dyskutować z udziałem czytelników.

Najważniejszym elementem projektu są słuchowiska – spektakle radiowe nagrywane z udziałem publiczności. W ramach projektu porozmawiamy z ekspertami o sztuce średniowiecza, rozmowy poprowadzi dr Patryk Kencki.

Projekcje Teatru Telewizji „Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu” w Teatrze Starym w Lublinie uzupełniać będą rozmowy z twórcami.

Serdecznie zapraszamy fanów sztuki średniowiecznej oraz słuchowisk radiowych. Wstęp na wydarzenia jest wolny, a publiczność będzie mogła uczestniczyć w nagraniu słuchowiska, które później zostanie udostępnione na stronie radio.lublin.pl.  

Współorganizatorami są: Radio Lublin, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Partnerami projektu są: Teatr Stary w Lublinie, Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.