Kalendarium Przeglądu Kolekcje Sztuki Staropolskiej

Nagrania słuchowisk w Radio Lublin (z udziałem publiczności)

22 września

Rozmowy Króla Salomona z Marchołtem grubym a sprośnym

reż. Marek Pasieczny, aktorzy: Przemysław Gąsiorowski, Włodzimierz Dyła

11 października

Słuchowisko w oparciu o teksty Sebastiana Klonowica

reż. Grażyna Lutosławska

3 listopada

„Uciechy staropolskie” w oparciu o intermedia teatralne

Mateusz Nowak

2 grudnia

„Gra o Narodzeniu” w oparciu o staropolskie intermedia teatralne

reż. Jarosław Gajewski

Pokazy spektakli - słuchowisk w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie

3 października 

Rozmowy Króla Salomona z Marchołtem grubym a sprośnym

reż. Marek Pasieczny, aktorzy: Przemysław Gąsiorowski, Włodzimierz Dyła

31 października 

Słuchowisko w oparciu o teksty Sebastiana Klonowica

28 listopada 

„Uciechy staropolskie” w oparciu o intermedia teatralne

19 grudnia 

„Gra o Narodzeniu” w oparciu o staropolskie intermedia teatralne

Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie

22 października

prof. dr hab. Maria Juda (UMCS) – Galaktyka Gutenberga

23 października 

Prezentacja multimedialna i podcast „Starodruki w sieci. Staropolskie zasoby bibliotek cyfrowych. Prolegomena”

26 listopada 

prof. dr hab. Dariusz Chemperek (UMCS) – Homo oeconomicus. Proza Mikołaja Reja

27 listopada 

Film „Starodruczne cymelia z kolekcji Hieronima Łopacińskiego”

10 grudnia

dr hab. Anna Nowicka-Struska (UMCS) – Kobiety i pióro. O piszących mieszkankach klasztorów lubelskich epoki staropolskiej

11 grudnia

Grudzień – film „Staropolskie silva rerum”

Radiowe rozmowy o sztuce staropolskiej prow. dr Patryk Kencki

17 października

„W stronę źródeł, czyli o początkach literatury i teatru polskiego”

prof. dr hab. Dariusz Chemperek, dr Anna Nowicka-Struska, dr Patryk Kencki.

7 listopada

„W stronę Lublina, czyli o staropolskich twórcach związanych z tym miastem”

Grażyna Lutosławska, dr hab. Anna Nowicka-Struska, dr Jarosław Cymerman, dr Patryk Kencki.

5 grudnia

„W stronę profanum, czyli o staropolskiej twórczości plebejskiej”-panel dyskusyjny ,,Radiowe rozmowy o sztuce staropolskiej” 

Mateusz Nowak dr Jarosław Cymerman, dr Patryk Kencki.

19 grudnia

„W stronę sacrum, czyli o dramatyzacji świętych historii”

Jarosław Gajewski, prof. Dariusz Chemperek, dr Patryk Kencki.

Teatr Stary - pokazy Teatru Telewizji

19 listopada 

Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim 

reż. Piotr Cieplak, rozmowa o spektaklu prow. Grażyna Lutosławska

3 grudnia 

Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim 

reż. Piotr Tomaszuk, rozmowa o spektaklu prow. Jarosław Cymerman

Organizację Przeglądu Kolekcje Sztuki dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.